Gramy piosenkę

Title

Artist


Polacy złożyli najwięcej wniosków

Autor 23 września 2021

Polacy złożyli w Home Office 1 107 060 wniosków o statut osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, to znacznie więcej niż szacunkowa liczba Polaków żyjących w tym kraju.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło, że do 30 czerwca tego roku, w sumie złożono 6,05 miliona wniosków. 5,57 miliona pochodzi od obywateli państw UE, 60 tysięcy od obywateli Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a 420 tysięcy od państw trzecich będących np. członkami rodzin obywateli państw Unii.

Co ciekawe, o settled status aplikowało 5,55 miliona ludzi a wniosków wpłynęło 5,57 miliona, różnica ta wynika z faktu, że 472 tysięcy osób, złożyło więcej niż jeden wniosek.

Najliczniejszą grupę wśród składających wnioski, stanowili Polacy – 1,056 mln osób.
Od naszych rodaków wpłynęło w sumie 1 107 060 wniosków, 77 % przypadków procedura zakończyła się przyznaniem statusu osoby osiedlonej, a 20 % tymczasowego statusu.

Na drugim miejscu znaleźli się Rumuni – 1,08 mln na trzecim Włosi – 550 tys. Portugalii (418 tys.) i Hiszpanii (356 tys.).


Wasze opinie

Napisz swoją opinię

Twój email nie będzie widoczny. Wymagane pola zaznaczone są znakiem *


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.