Gramy piosenkę

Title

Artist


jurorzy

Po raz pierwszy w historii, czyli od blisko trzech wieków. W ub. roku mistrzostwa z powodu pandemii odwołano. W tym początkowo liczono na udział w formie zdalnej, Ale ponieważ nie każdy krzykacz potrafił dostarczyć video w dobrej jakości zdecydowano się na mistrzostwa papierowej. Jurorzy oceniać będą bowiem pisemne wystąpienia najlepszych brytyjskich krzykaczy. The Loyal Company […]