Gramy piosenkę

Title

Artist


karty

Bank of England rozważy plan dotyczący pieniądza cyfrowego. Bank Anglii i Ministerstwo Skarbu ogłosiły, że powołują grupę zadaniową do zbadania możliwości cyfrowej waluty banku centralnego. Celem jest przyjrzenie się ryzyku i szansom związanym z tworzeniem nowego rodzaju pieniądza cyfrowego. Wydawana przez Bank do użytku domowego i biznesowego waluta cyfrowa, istniałaby obok gotówki i depozytów bankowych. […]