Gramy piosenkę

Title

Artist


równosć

Asda przegrała prawną batalię przed Sądem Najwyższym w sprawie o równe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Prawnicy reprezentujący sieć supermarketów przekonywali, że firma ma prawo do własnej polityki płacowej. Sąd bronił jednak prawa do równego traktowania pracowników niezależnie od płci. Dlatego zatrudnione tam kobiety będą mogły rządać identycznych zapłat jak mężczyźni. Do tej pory ci drudzy […]